Zondag 8 december van 14.00-17.00 uur opstellingenmiddag.

Hoe wij denken, voelen, handelen. Wie wij zijn. Heeft alles te maken met het basissysteem wat wij hebben meegekregen vanuit onze familie.
Daarna komen er nog veel meer systemen in ons leven: school, vrienden, sport, hobby´s, werk.. Binnen deze systemen is er een voortdurende, onderlinge beïnvloeding. En we reageren allemaal vanuit onze overtuigingen, die we hebben ontwikkeld door onze ervaringen.

Ieder mens heeft als basissysteem zijn familie!

In een familiesysteem ontwikkelen zich door gebeurtenissen en ervaringen gedragspatronen, die zelfs kunnen worden doorgegeven aan volgende generatie(s). Deze doorgegeven ervaringen blijken in ons onderbewustzijn veel invloed te hebben in ons dagelijks leven.

Bovendien ontwikkelen we in onze jeugd overlevingsstrategieën. Dit zijn patronen die we onszelf als kind hebben aangeleerd. In onze kindertijd gaven ze ons een oplossing. Maar wanneer we die strategieën (onbewust) als volwassene nog steeds gebruiken, kunnen ze ons behoorlijk in de weg komen te zitten

Uitgangspunt voor een (familie) opstelling is een persoonlijk vraagstuk waarover iemand helderheid wil krijgen. Dit kan gaan over familie, werk, relatie of een symptoom ( bv. bindingsangst, onzekerheid of iets wat je heel graag wilt bereiken in je leven maar waarvan je het gevoel hebt dat het maar niet wil lukken..)

Tijdens een intake bepalen de opsteller en de begeleider welke personen of welk systeem wordt opgesteld. De opsteller kiest uit de andere deelnemers representanten en stelt ze in de ruimte op volgens zijn/haar innerlijk beeld. Op het moment dat de representanten zich met elkaar verbinden ontstaat er een energetisch veld.
Dit wordt ook wel een ‘wetend’ veld genoemd. De representanten blijken toegang te hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de personen die zij representeren. Zo wordt zichtbaar wat zich op een diepere laag afspeelt en welke beweging tot een mogelijke oplossing zou kunnen leiden.

Een (familie) opstelling is een bijzonder mooie manier om de (vaak onbewuste patronen) die ons in het dagelijks leven in de weg zitten, helder te krijgen. Ervaring heeft ons inmiddels ook geleerd dat we als representant of als toeschouwer ook bijzonder veel inzichten ontvangen, vooral voor onszelf…

Zondagmiddag 8 december: aanvang 14.00 uur rond 17.00 uur sluiten we af.
Lokatie: Beverwijk.
Er is nog plek voor 1 opstelling, dus als je graag een opstelling voor jezelf wilt laten doen: laat weten, dan maken we een afspraak voor een intake.

Download gratis

mijn e-book:

Gelukt! Kijk in je mail voor mijn bericht!